26 marca 2023

Łk 18:31-43 – „Widzący niewidomy i niewidzący widzący” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: Łk 18:31-43

Niniejsze kazanie jest podsumowaniem weekendu zborowego Kościoła Logos i rozpoczęciem krótkiej serii dotyczącej Wielkanocy. Jaka wiara jest wiarą zbawiająca i co jest największą potrzebą człowieka? Nie rozumiało tego mnóstwo ludzi w czasach Jezusa, ale pojął to ten, po którym najmniej można by się tego spodziewać.