17 marca 2024

Ps. 19 – „Bóg, który się objawia aby dokonać odkupienia” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: Ps. 19

Psalm 19, to jeden z najbardziej znanych psalmów, który mówi o Bogu, który objawia się przez stworzenie wszystkim ludziom, a w sposób szczególny objawia się przez swoje Słowo. Boże objawienie prowadzi Dawida – autora Psalmu, do świadomości swojego grzechu, paradaksalnie, nawet do tego, którego jest nieświadomy. A do czego doprowadzi ciebie?